Framflyttat: Junior-SM i Göteborg 21-22 mars 2020
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Göteborgs Fäktklubb
est. 1911

Årsmöte 29 mars 2020
2020-03-08 22:03

Kallelse till årsmöte i Göteborgs fäktklubb


Tid: Söndag 29 mars 2020 kl. 17.00
Plats: Klubblokalen, Fjärde Långgatan 48, Göteborg 

Kallade: Samtliga medlemmar i Göteborg fäktklubb


Förslag på agenda:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.

 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 3. Fastställande av föredragningslista

 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 5. Val av protokolljusterare för möte

 6. Verksamheten 2019

  1. Styrelsen verksamhetsberättelse för det gånga verksamhetsåret.

  2. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för

   det senaste verksamhetsåret.

 7. Revisorernas berättelse över styrelsen förvaltning under det senaste

  verksamhets. /räkenskapsåret.

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 9. Fastställande av medlemsavgiften

 10. Inriktning av kommande års verksamhet samt budgetplan för det

  kommande verksamhets-/räkenskapsåret

 11. Val av

  1. Ordförande för en tid av ett år

  2. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen på en tid av två år

  3. Eventuellt kompletteringsval på en tid av ett år.

  4. Halva antalet suppleanter på en tid av två år med turordning

  5. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år, av vilken en skall

   utses till ordförande.

  6. Val av ombud till SvFF årsmöte

  7. Val av ombud till VSvFF årsmöte

 12. Behandling av styrelsen förslag och i rätt tid inkomna motioner

 13. Övriga frågor

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner skall finnas till gängliga senast en vecka före årsmöte i klubblokalen


Väl mött/Styrelsen


Nyhetsarkiv
Årsmöte 29 mars 20202020-03-08 22:03
Masthugget Cup2020-01-25 23:09
Test2019-11-05 17:22
Klubbmästerskap 25 maj2019-04-27 20:54
Rapport från Manchester2018-10-02 20:50